HAAR- EN SCHOONHEIDSSTUDIO

050 - 577 86 99

Wij heten u van harte welkom in onze modern ingerichte haar- en schoonheidsstudio.
Online afspraak maken

Privacyverklaring


Privacy

Dit is de privacyverklaring van E&S Haar- en Schoonheidsstudio, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02074351, inzake de website www.e-en-s.net. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door E&S Haar- en Schoonheids­studio door middel van het klantensysteem met als verwerker 1kapper.nl. E&S Haar- en Schoonheids­studio respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website en de website van onze verwerker. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van E&S Haar-en Schoonheids­studio en zijn verwerker, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van onze verwerker en wordt gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens gebruiken we om u persoonlijk te kunnen bereiken indien dit noodzakelijk is voor het goed te kunnen laten verlopen van uw afspraak. Uw e-mailadres zal  gebruikt worden om uw afspraak te bevestigen en u te herinneren. Dit is een automatisch gegenereerde e-mail waarmee u ook akkoord gaat bij het verstrekken van uw persoonsgegevens. Als u zich niet zelf heeft aangemeld of door E&S Haar-en Schoonheids­studio bent aangemeld dan verzoeken wij u dit te melden bij ons. Wij zullen uw gegevens dan zo snel mogelijk weer uit ons systeem verwijderen. U kunt het ontvangen van onze mailings ten allen tijde stopzetten. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door E&S Haar- en Schoonheids­studio en zijn verwerker. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.


Bewaartermijn

E&S Haar- en Schoonheids­studio en zijn verwerker bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.


Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van E&S Haar-en Schoonheidsstudio. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.